Truy cập

Hôm nay:
287
Hôm qua:
238
Tuần này:
795
Tháng này:
5760
Tất cả:
173065
Quy chế hoạt động của HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Quy chế hoạt động của HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân xã Thọ Trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quy chế hoạt động của HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân xã Thọ Trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng lúc 2 năm trước · 8693 lượt xem

Quy chế phối hợp

Nhằm bảo đảm thống nhất hành động giữa HĐND - UBND - UBMTTQ xã Thọ Trường nhiệm kỳ 2016 2021. HĐND cùng UBND và UBMTTQ xã Thọ Trường thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động...

Đăng lúc 2 năm trước · 4875 lượt xem

Cơ cấu tổ chức HĐND xã Thọ Trường nhiệm kỳ 2016-2021

Cơ cấu tổ chức HĐND xã Thọ Trường nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm 1 Chủ tịch, 1 phó chủ tịch và các HĐND viên.

Đăng lúc 2 năm trước · 404 lượt xem

Chương trình hoạt động toàn khoá

Chương trình hoạt động toàn khoá của Hội đồng nhân dân xã Thọ Trường khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc 2 năm trước · 1748 lượt xem

Nghị quyết của HĐND xã Thọ Trường

Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Thọ Trường

Đăng lúc 2 năm trước · 1234 lượt xem